ZMIANA prezydenta DUDY!

Prezydent wprowadził do Komisji Nadzoru Finansowego Cezarego Kochalskiego. Dotychczasowy „człowiek” Andrzeja Dudy – Zdzisław Sokal – pozostanie w Komisji, ale będzie reprezentował bankowy Fundusz Gwarancyjny.

Cezary Kochalski został nowym przedstawicielem prezydenta w Komisji Nadzoru Finansowego. Zdzisław Sokal, który dotychczas pełnił tę funkcję, pozostanie w Komisji ale jako reprezentant Bankowego Funduszu Gwarancyjnego.
„Powyższe podyktowane jest zmianą ustawy z dnia 21 lipca 2006 r. o nadzorze nad rynkiem finansowym, dokonaną ustawą z dnia 9 listopada 2018 r. o zmianie niektórych ustaw w związku ze wzmocnieniem nadzoru nad rynkiem finansowym oraz ochrony inwestorów na tym rynku (Dz.U. z 2018 r. poz. 2243), która w części weszła w życie w dniu 14 grudnia 2018 r. Nowelizacja ta w szczególności wprowadza w skład Komisji Nadzoru Finansowego przedstawiciela Bankowego Funduszu Gwarancyjnego, z głosem doradczym” – czytamy w komunikacie kancelarii prezydenta.
Co to oznacza w praktyce? Jako przedstawiciel z ramienia BFG będzie miał jedynie funkcję doradczą. Z kolei reprezentując prezydenta miałl prawo głosu w Komisji Nadzoru Finansowego.

/WP.pl


Komentarze