WIĘŹNIOWIE ŻĄDAJĄ poprawy warunków! „Siłownia,internet, pros..”

Więzienie ma za zadanie odseparować od społeczeństwa, ma być karą za przewinienia, tymczasem Polscy osadzeni na wzór skandynawskich standardów składają żądania…

 

„Nie może być tak, że śpimy na twardym podłożu, jemy z plastiku i jeszcze mieszkamy w kilka osób na niewielkim metrażu, nie wyjdziemy przez to lepsi, złe warunki rodzą także patologię.” – mówi przewodniczący nowopowstałego Związku Resocjalizacji Więźniów, osadzony Piotr K.

Żądania więźniów zostały przedstawione Ministrowi Spraw Wewnętrznych, osadzeni chcą :

-Cel o powierzchni minimum 30 m kwadratowych, jednoosobowych

-Dostępu do telewizji i internetu

-Siłowni

-Basenu, stref wypoczynku

-Regularnych widzeń z partnerkami/prostytutkami

-Opłacania składek ZUS nawet mimo braku pracy na terenie więzienia

Piotr K. zapowiada, że w przypadku odrzucenia roszczeń przez ministerstwo złoży skargę do Trybunału Praw Człowieka.

 


KomentarzeTo jest InnyExpress – sporo z tego zmyśliliśmy 🙂