MSW: będą ZARZUTY dla agentów prowadzących Gawłowskiego!

Poseł Gawłowski ma mieć rozszerzone zarzuty korupcyjne – wszystko przez zeznania biznesmena Bogdana K. Jednak z tej sprawy nawet agenci wychodzą z oskarżeniami , dlaczego? Wyjaśnia Joachim Brudziński.

 

„Doprowadzający zatrzymanego powinni użyć kajdanek zgodnie z ustawą o środkach przymusu bezpośredniego i broni palnej – prewencyjnie, zatrzymany nie stawiał czynnego oporu, prawdopodobieństwo próby ucieczki także było znikome, dlatego powinien mieć założone kajdanki z przodu, agenci nie dopilnowali tej czynności, będziemy weryfikować czy i na ile mogą być to osoby związane ze sprawą i dlaczego tego środku przymusu nie użyli” – powiedział na konferencji prasowej szef MSWiA Joachim Brudziński.

 

Cała sytuacja, to niepotrzebne szukanie najmniejszych powodów dla jeszcze większego wzbudzania sensacji. Niestety, jak zawsze winna jest policja czy funkcjonariusze służb.” – podkreśla Dariusz Loranty, nadkomisarz policji pracujący niegdyś w Wydziale ds. Terroru Kryminalnego.

To jest InnyExpress – sporo z tego zmyśliliśmy 🙂