Duże problemy w Wiśle Kraków!

Towarzystwo Sportowe „Wisła” wciąż nie otrzymało potwierdzenia słynnego już przelewu od nowych właścicieli. W tej sytuacji TS uznało, że Vanna Ly i Mats Hartling nie spełnili warunków umowy. Transakcja przejęcia klubu może zatem zostać anulowana.

Towarzystwo Sportowe Wisła: Przelewu wciąż nie ma. Inwestorzy nie spełnili warunków umowy

Nowe wieści ws. Wisły Kraków. Vanna Ly nie przejmie klubu
Przelew w wysokości minimum 12 200 000 złotych miał uregulowaniu najpilniejszych zobowiązań, przede wszystkim wypłaceniu zaległych wynagrodzeń piłkarzom i trenerom. Inwestorzy mieli przedstawić potwierdzenie wykonania przelewu do soboty, jednak nie zrobili tego. W poniedziałek 31 grudnia do godziny 18:30 31 grudnia nie było ani potwierdzenia, ani pieniędzy na koncie Towarzystwa Sportowego „Wisła”
Tuż po 18:30 TS wydało oświadczenie, w którym poinformowało o niespełnieniu warunków umowy przez francuskiego biznesmena i jego szwedzkiego partnera.

Oto treść oświadczenia:
„Zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami, Zarząd Towarzystwa Sportowego „Wisła” Kraków podjął stosowne działania, mające doprowadzić do wyjaśnienia sprawy związanej z przejęciem piłkarskiej spółki przez Panów Vanna Ly i Matsa Hartlinga. W poniedziałek 31 grudnia odbyły się spotkania Zarządu Towarzystwa Sportowego „Wisła” Kraków m.in. z przedstawicielem kancelarii prawnej, która analizuje zapisy w umowie sprzedaży Wisły Kraków SA. Do 31 grudnia do godziny 18.30 TS Wisła Kraków nie otrzymało potwierdzenia przelewu, żadne środki nie wpłynęły również na konta Spółki. Uznano, że na chwilę publikacji komunikatu warunki umowy nie zostały spełnione.

Aktualnie Zarząd Towarzystwa Sportowego „Wisła” Kraków działa w czteroosobowym składzie reprezentowanym przez dwóch Wiceprezesów i dwóch Członków Zarządu. Na ten moment Klub nie planuje zmian w strukturach Zarządu.

W odpowiedzi na liczne zapytania ze strony mediów oraz opinii publicznej informujemy, że z dniem 1 stycznia 2019 roku przestanie obowiązywać umowa najmu powierzchni pod siłownię, zlokalizowanej w hali TS Wisła przy ulicy Reymonta 22 w Krakowie, przez jej dotychczasowego najemcę – Pana Pawła Michalskiego. Umowa została rozwiązana za porozumieniem stron. Została również zwarta umowa najmu z innym podmiotem.

Na piątek, 4.01., planowana jest również konferencja prasowa dotycząca sytuacji Towarzystwa Sportowego „Wisła” Kraków oraz Spółki Akcyjnej. O jej szczegółach informować będziemy w osobnym komunikacie.

Zarząd Towarzystwa Sportowego „Wisła” Kraków”.


Komentarze